Hướng dẫn mua hàng

Quá trình mua hàng tại pierrecardincosmetics.vn đơn giản cho mọi khách hàng

Khách hàng đặt hàng online tại wedsite: pierrecardincosmetics.vn
Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng ( COD )
Bước 1: Sau khi tìm hiểu thông tin, khách hàng đặt hàng và cung cấp đầy đủ thông tin giao hàng;
Bước 2: pierrecardincosmetics.vn xác nhận đơn hàng;
Bước 3: pierrecardincosmetics.vn gửi thông tin xác nhận đơn hàng qua email;
Bước 4: pierrecardincosmetics.vn chuyển hàng đến đơn vị vận chuyển
Bước 5: Khách hàng kiểm tra, nhận hàng và thanh toán.
Cách 2: Thanh toán chuyển khoản :
Bước 1: Sau khi tìm hiểu thông tin, khách hàng mua hàng và cung cấp đầy đủ thông tin giao hàng;
Bước 2: pierrecardincosmetics.vn xác nhận đơn hàng;
Bước 3: pierrecardincosmetics.vn gửi thông tin xác nhận đơn hàng qua email;
Bước 4: Khách hàng thanh toán qua hình thức chuyển khoản
Bước 5: pierrecardincosmetics.vn kiểm tra tài khoản và chuyển hàng đến đơn vị vận chuyển;
Bước 6: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.